Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 15-08-2019

Inhoud

betekenis & definitie

(meetk.). De i. van een lichaam is een maat voor de ruimte, die het inneemt.

Voor den i. van bepaalde lichamen (bol, enz.) zie de betreffende artikelen. In de algebra verstaat men onder den i. van een veelterm den grootsten gemeenen deeler der coëfficiënten. ➝ Maat.v. Kol.