Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 24-04-2019

Copie

betekenis & definitie

Copie - → Copiïsten; → Copy. Copie is in de schilderen beeldhouwkunst in het algemeen de weergave van een schilderstuk of een beeldhouwwerk.

Dit kan met de hand geschieden of langs mechanischen weg. Een schilderij wordt nageschilderd, nageteekend of nagegraveerd. Een photographische weergave heet reproductie. Beeldhouwwerken worden nagemodelleerd (zoo de vele Romeinsche copieën van Grieksche beeldhouwwerken), ofwel in gips en andere stoffen afgegoten (→ Afgietsel).

Daartoe bedient men zich vaak van electro-mechanische procédé’s, waaronder de → galvanoplastiek een zeer voorname plaats inneemt. Knipping Copieën in de Oudheid Na de onderwerping van Griekenland door de Romeinen (midden 1e eeuw v. Chr.) ontwikkelde zich ter versiering van de openbare en particuliere bouwwerken der Romeinen een massafabricatie van copieën der Grieksche meesterwerken; deze imitatie is ófwel een adaptatie in den algemeenen stijl van een Grieksch model, ófwel een electie met elementen uit verschillende kunstperioden. De copiïsten waren meestal Grieken of Klein-Aziaten. Bekendste copieerscholen waren:

1° nieuw-Attische school te Athene: Antiochos, Apolonios, M. Cossutius Cerdo, Glycon, Cleomenes;
2° in het midden le eeuw v. Chr. te Rome: Pasiteles en diens School.

Pasiteles zou het eerst gewerkt hebben naar leemen modellen. Vele Grieksche meesters zijn ons uit copieën bekend, bijv. Polycletus.

Lit.: Gis. M. A. Richter, The sculpture and sculptors of the Greeks (1930, 177 vlg.); G. Lippold, Kopien und Umbildungen griechischer Statuen (1923); G. E. Rizzo, Lat. pittura ellenistico-romana (1929). W. Vermeulen Copieboek Copieboek is het vroeger ingevolge wettelijk voorschrift aangehouden boek, waarin werden opgenomen de afschriften van uitgaande stukken. Het bestond uit zeer lichte vellen copieerpapier, waarop de met copieerinkt vervaardigde stukken, met behulp van een copieerpers, werden afgedrukt.

Tegenwoordig komt het nog slechts zeer sporadisch voor en wordt vervangen door de systematisch opgeborgen schrijfmachinedoorslagen der uitgaande stukken. C. Janssens Copieerwieltje Cirkelvormig, scherp getand schijfje, in vorkvormig handvat gevat. Het dient tot het overbrengen van knippatronen door middel van doorprikken.