Wat is de betekenis van Copie?

1973
2021-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

copie

➝kopie.

1955
2021-09-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Copie

afschrift; nagemaakte tekening of schilderij; manuscript, dat ter drukkerij gaat; kopij, copiëren, afschrijven; natekenen of schilderen.

1952
2021-09-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Copie

s., kopy, kopij, ôfskrift (it), útskrift (it).

1949
2021-09-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Copie

afdruk, die wordt gebruikt om een origineel hetzij door middel van een fotogr. plaat of op andere wijze op steen of metaal over te brengen, ten einde met behulp van deze copie de drukvorm te maken. Ook gebruikt men het woord copie in tegenstelling met origineel.

1948
2021-09-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

copie

v. afschrift; naar bestaand voorbeeld gemaakte tekening of schilderij; niet-oorspronkelijk kunstwerk; zie kopij.

1933
2021-09-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Copie

1) afschrift, nabootsing, doorslag; 2) persklaar geschrift.

Lees verder
1933
2021-09-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Copie

Copie - → Copiïsten; → Copy. Copie is in de schilderen beeldhouwkunst in het algemeen de weergave van een schilderstuk of een beeldhouwwerk. Dit kan met de hand geschieden of langs mechanischen weg. Een schilderij wordt nageschilderd, nageteekend of nagegraveerd. Een photographische weergave heet reproductie. Beeldhouwwerken worden n...

Lees verder
1916
2021-09-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Copie

Copie - Copij, 1) afschrift; — 2) in de boekdrukkerij de naam voor het gedrukte, getypte of geschreven origineel, dat aan den letterzetter wordt gegeven om te worden gezet en later op de boekdrukpers te worden vermenigvuldigd. De aard der copij is van grooten invloed op de kosten van het werk en bij het thans (1917) algemeen geldende boekdrukkersta...

Lees verder
1898
2021-09-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Copie

COPIE, zie KOPIE, enz.

1870
2021-09-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Copie

Copie, afkomstig van het Latijnsche woord copia (menigte) noemt men de vermenigvuldiging van een oorspronkelijk stuk, hetzij door het uit de hand of op mechanische wijze na te maken. Een afschrift van een of ander geschrift is eene copie, en ook van eene schilderij of teekening kan men een copie maken. De uitgevers noemen het handschrift, hetwelk z...

Lees verder