Wat is de betekenis van Wettelijk voorschrift?

2024-07-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Wettelijk voorschrift

Volgens Ned. recht zijn handelingen ter uitvoering van een w. v. niet strafbaar (art. 42 W. v. S.). Vlg. Belg. recht is er geen strafbare gedraging, wanneer het feit door de wet geboden en door de overheid bevolen werd. Daarenboven, indien het feit door de overheid bevolen werd en het met de wet strijdig is, zal overeenkomstig art. 152 en 260 W. v....

2024-07-14
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Wettelijk voorschrift

bij wet aangegeven voorschrift. Volgens art. 42 WStr is niet strafbaar hij die een (strafbaar) feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift. Een deurwaarder mag b.v. bij ontruiming van een woning, waartoe hij in het onderhavige geval verplicht was, de meubelen op straat zetten, ondanks het gemeentelijk verbod iets op de openbare straat...