C. I.T.E.J.A betekenis & definitie

C. I.T.E.J.A - Comité international technique d’experts juridiques aériens, Parijs. In 1925 opgericht; belast met het ontwerpen van internationale luchtvaartverdragen op privaatrechtelijk gebied.