Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-02-2019

Amsterdam

betekenis & definitie

Amsterdam - J a c o b Cornelisz. van, > Cornelisz.