Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 02-02-2019

Amboina

betekenis & definitie

Amboina - officieele naam voor zie Ambon, residentie in het gouvernement der Molukken, geheel onder rechtstreeksch bestuur (resident). Zij bestaat uit de volgende onderafdeelingen (bestuurd door assistent-residenten, fungeerend-controleurs of civiel-gezaghebbers): 1°A. (hoofdpl. Ambon), 2°Boeroe (Namlea), 3°Saparoea (Saparoea), 4°Banda (Banda-Neira), 6°W. Ceram (Piroe), 6°Amahei (Amahei), 7°Wahai, 8°O.

Ceram (Geser), 9°Kei-eilanden (Toeal), 10°Aroe-eilanden (Dobo), 11°Saumlakki (Saumlakki), 12°Larat (Larat), 13°Babareilanden (Tepa), 14°Z. Nieuw Guinea (Merauke), 15°Kisar (Wonreli), 16°Boven-Digoel (Tanahmerah). Opp.: 198 367 km2. Inw. 400 000, waarvan 3 800 Europeanen of daarmede gelijkgestelden, 4 600 Chineezen en 2 900 andere vreemde Oosterlingen. Hoofdplaats Ambon.

Cappers.