Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 23-04-2019

Chineezen

betekenis & definitie

Chineezen - ➝ China (volkenkundig).