Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 05-06-2019

Dobo

betekenis & definitie

Hoofdplaats der onderafdeeling Aroe-eilanden (N.O.I.; 6° Z., 134° 20' O.). Zetel van het civiel bestuur.

Centrum van de parelvisscherij; radiozendstation.