Perspectieven betekenis & definitie

Mensen kijken door verschillende brillen naar de wereld en hun eigen organisatie. Elke onderneming heeft zijn eigen wereldbeeld. Bij new business planning is het belangrijk om deze afwijkende wereldbeelden te begrijpen en met elkaar te verbinden.

Dit kan door in het new business planning proces specifieke methodieken te gebruiken voor het overbruggen van belangrijke paradigmaverschillen. In het projectplan moeten deze methodieken dan ook expliciet aan de orde komen. Paradigmaverschillen kunnen bij new business planning worden overbrugd door scenarioplanning, ondernemend management, gemengde teams en een interdisciplinaire aanpak.