Wat is de betekenis van Planning?

2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

planning

planning - zelfstandig naamwoord uitspraak: plen-ning 1. overzicht van wat er gedaan moet worden ♢ hoe is de planning voor deze week? Zelfstandig naamwoord: plen-ning de planning de plan...

Lees verder
2014
2021-12-05
Dit is onderzoek!

Dit is onderzoek!

Planning

Een gedetailleerd tijdsschema, waarin staat wanneer bepaalde onderzoeksactiviteiten zijn gepland, hoe lang ze gaan duren en door wie ze worden uitgevoerd.

2011
2021-12-05
Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie

Begrippenlijst bij het basisboek

Planning

De systematische voorbereiding van activiteiten met een bepaald doel. Planologie Wetenschap die zich bezighoudt met de ruimtelijke ordening.

1994
2021-12-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Planning

[Eng., van to plan = plan tekenen, opmaken, van Lat. planus = vlak] het opmaken van een plan voor een te volgen handelwijze.

1994
2021-12-05
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Planning

Planning is de poging tot beheersing van toekomstige sociale verandering.

1993
2021-12-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Planning

het opstellen van een plan van handelen

1991
2021-12-05
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Planning

Het systematisch voorbereiden, het onderling afstemmen en het nemen van besluiten waarvan de uitvoering noodzakelijk is voor het behalen van doelen.

1990
2021-12-05
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

planning

planning - Vaste tijden bepalen voor gebeurtenissen of voor het begin en de voltooiing van projecten of reeksen van gebeurtenissen.

1988
2021-12-05
Klein hotelvademecum

Klein hotelvademecum

Planning

Het overzien en regelen van toekomstige ontwikkelingen. Korte-termijn planning richt zich vooral op de vraagzijde, omdat die bepalend is voor het niveau van de activiteit op de korte termijn, lange-termijn planning is gebaseerd op aanbodfactoren, m.n. investeringsactiviteiten.

1984
2021-12-05
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

planning

voorspelling en bewuste beïnvloeding van de toekomstige ontwikkeling. In Nederland onderscheidt men een drietal planningsterreinen, veelal aangeduid met sociaal-economische planning, sociaal-culturele planning en ruimtelijke planning. Op rijksniveau is daarmee een drietal planbureaus bezig, te weten het Centrale Plan Bureau (CPB), het Sociaal...

Lees verder
1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

planning

[Eng.], v., het voorbereiden van de bedrijfsvoering van een onderneming, van de ontwikkeling van een streek, of van de economische politiek van een heel land. ⓔ Kenmerkend voor de planning is het vooruitzien, d.w.z. het incalculeren van bepaalde toekomstverwachtingen en het coördineren, nl. het onderling afstemmen van de te verrichten keuzehan...

Lees verder
1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Planning

(<Eng.), v., geleide economie.

1933
2021-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Planning

→Taylorstelsel.