Interdisciplinaire aanpak betekenis & definitie

New business planning wordt vaak vanuit één discipline ingestoken. Marketing of financiën is meestal dominant en is initiatator en sponsor van de beoogde nieuwe bedrijfsactiviteit, afhankelijk hoe de organisatie is gestructureerd en hoe verantwoordelijkheden zijn belegd.

Waar marketing trekker is, krijgt new business planning overwegend een commerciële insteek en is veel ruimte voor de analyse van de marktontwikkelingen en de uitwerking van het marketingconcept. De financiële onderbouwing wordt gezien als een noodzakelijk kwaad en is mondjesmaat aanwezig. De commerciële aanpak wordt gezien als het fundament van het plan. “Je kunt wel alles in een spreadsheet zetten, maar je moet toch eerst zien om klanten binnen te halen”. In het geval financiën sponsor is, ligt de nadruk in de regel op de cijfermatige onderbouwing en analyse van de kosten en baten van de nieuwe bedrijfsactiviteit. Marketing is louter op hoofdlijnen benoemd en het financieel model is de ruggengraat van het new business planning proces: “Je kunt het allemaal wel mooi oppoetsen, maar uiteindelijk wil je onder de motorkap kijken hoeveel vermogen er in zit”.

In de praktijk stuitten deze paradigma’s op twee bezwaren:

- Bij new business planning is zelden één discipline leidend, maar ‘hangt alles met elkaar samen’ (systeemdenken)
- Mobilisatie in een organisatie vereist een brede, intensieve betrokkenheid en deelname van de organisatie bij new business planning