Projectplan betekenis & definitie

De inhoudelijke start van het new business planning proces wordt gevormd door het opstellen van het projectplan: het plan om het businessplan te maken. De belangrijkste redenen om een projectplan op te stellen voor het new business planning proces is dat daarmee de kwaliteit en de doorlooptijd goed gecontroleerd en geborgd kunnen worden. In een competitieve markt is de doorlooptijd van idee naar planexecutie een belangrijke kritische succesfactor bij het creëren van new business.

Een goed voorbeeld van het effect van het belang van timing bij new business, dat ook wel ‘time to market’ wordt genoemd, is de introductie van de mobiele telefoniedienst Kermit door KPN (toen nog PTT Telecom) in 1992. Deze dienst, in feite portable telefonie (‘meeneem-telefoon’) die het mogelijk maakte om op bepaalde vaste plekken (Greenpoints) zoals langs snelwegen en bij stations, mobiel te kunnen bellen, werd gelanceerd als tussenstap van ‘paging’ (de “pieper” of semafoon) en de volledig mobiele bereikbaarheid via een netwerk. Met de dienst Kermit op zich was weinig mis, echter de ontwikkelingen gingen zo snel dat al direct na de introductie duidelijk werd dat de meeste consumenten Kermit als tussenstap oversloegen en direct overgingen op mobiele telefonie. De dienst kreeg nooit voldoende abonnees, KPN moest het netwerk versneld afschrijven en uiteindelijk in 1999 de dienst geheel uit de markt halen.

KPN Telecom stopte op 1 januari 1999 met Greenpoint. Op 1 juli 1999 moest het hele net geruimd zijn. Het CT-2 net, dat in 1992 van start ging, is in prijsstelling voorbijgestreefd door Hi GSM. De belangstelling voor de dienst nam daardoor sterk af, waardoor volgens de KPN een rendabele exploitatie niet meer mogelijk was. (Bron: www.geocities.com/kermit_greenhopper/INFO.HTM)

Het is essentieel dat een organisatie weet wat zijn ‘window of opportunity’ is, dat het binnen een beperkte tijd tot besluitvorming komt (wel of niet doen), en een uitvoerbaar actieplan gereed heeft, indien en tegen de tijd dat de besluitvorming positief uitvalt. Dit betekent dat new business planning meestal een ingewikkelde en dure processtap is. Voor processen met dergelijke kenmerken heeft iedere manager vooraf een plan nodig: een plan om een plan te maken. Uitgangspunt voor de start van een dergelijk ‘metaplan’ is dat er een idee op tafel ligt asl afsluiting van het creatieproces (zie ook hoofdstuk 1) dat vraagt om onderzoek naar relevantie en haalbaarheid voor de organisatie.