Online religie betekenis & definitie

Online religie is virtuele geloofsbeleving. De nadruk ligt op zelf digitaal religie-gerelateerde dingen op internet doen. Een pelgrimstocht vanuit een stoel interactief denkbeeldige ondernemen.

Mensen zoeken in de virtuele wereld van computers (cyberspace) naar spiritualiteit. Deze publieke ruimte zonder drempels en barrières biedt de mogelijkheid discrete culturele niches digitaal af te struinen. YouTube werkt als een encyclopedisch paleis met animaties van de meest uiteenlopende 2.0 gebedsruimtes. Waarna de bezoekers elkaar digitaal opzoeken, passies delen, verbanden aangaan en bruggen bouwen.

Virtuele religie kenmerkt zich door het individuele, vraaggestuurde, ambigue, onbegrensde en platonische van internet. Second Life is niet-hiërarchisch en stimuleert experimenteergedrag. Online aan een e-mam vragen 'Wat zou in dit geval Mohammed doen?' dwingt jongeren impliciet over hun identiteit na te denken. Wat word je schuilnaam, geslacht of leeftijd en hoe ziet mijn avatar in de animatie van de schuilkerk eruit? Laat ik mijn avatar met de aangeboden gospel mee zingen?

Deelnemers van online subculturen neigen naar kopieergedrag met als gevolg de vorming van fluïde, vaak verspringende identiteiten. Soms ontstaat een patchwork zingeving. Cyber-confessie van een teenager voor de camera en vanuit huis online bidden leiden af en toe tot na-aperij en het viraal gaan van flinterdunne spiritualiteit.

De betekenis van internet voor religies en godsdiensten is te vergelijken met de boekdrukkunst in het verleden. Internet zorgt voor de virtualisering der dingen en online religie plukt daar de vele vruchten van.

Laatst bijgewerkt 14-01-2018