Identiteit betekenis & definitie

Identiteit of zijnskenmerken van persoon, groep, land of volk. De zijnskenmerken kunnen zich versmallen tot een versmalde identiteit of één hoofdidentiteit. Ook reactieve identiteiten komen voor.

De uitvoering van of het meedoen aan een ritueel is de manier om over te brengen wie je bent of waar de groep voor staat. Het ritueel als spiegel, maar niet altijd zuiver.

Iemands identiteit heeft trekken als van een kameleon en is als een wisselend palet dat handelend uitdrukking geeft aan het verschil met anderen en omgeving. Eén en dezelfde Hollander kan wit in Suriname zijn, humanist in Indonesië, agnost onder gelovigen, atheïst in een omgeving die zowel seculier en religieus is, bejaard voor jongeren en opeens heteroseksueel in een groep LHBT.

Sen beschrijft het proces van versmalling tot één hoofdidentiteit. Dit proces gaat via miskenning (gender), verwaarlozing (klasse, kaste) en de ontkenning van één of meerdere identiteiten (nationaliteit, minderheid). Dergelijke versmalde identiteiten zijn afhankelijk van tradities en geschiedenis want die hebben ooit bepaald in welke richting de versmalling zich ontwikkelt.

Behalve versmalde identiteiten zijn er reactieve identiteiten. Een reactieve identiteit ontstaat door versmalling in combinatie met vereenvoudiging, manipulatie en ondersteunende beeldvorming. Dit is een terugkerend, vaak onschuldig fenomeen. Slachtofferschap en claimgedrag versterkten gedurende enkele jaren de identiteit van Surinaamse ex-slaven. Meer hedendaags is de geconcentreerde terugval op de enig overblijvende (reactieve) identiteit van ras en/of geloof. Etniciteit in combinatie met religieuze zelftoekenning uit zich vervolgens in een verstarring in de uitvoering van rites, orthodoxie en fundamentalisme. Versterkt door politieke manipulatie en ondersteund door beeldvorming. Een moslima kan reactief tot haar hoofddoek of burkini worden versmalt tenzij zij haar eigen wisselend palet heeft leren koesteren.