Wat is de betekenis van Identiteit?

2023-06-10
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Identiteit

Identiteit is dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand. Het kan daarbij gaan om zowel personen als organisaties of landen. Het begrip identiteit komt in vele soorten voor. De meest bekende invulling die aan het begrip wordt gegeven is iemands persoonlijke identiteit. Het kan daarbij gaan over de officiële gegevens van een persoon (naam, ad...

Lees verder
2023-06-10
Jannes H Mulder

Jannes H Mulder (2023)

Identiteit

Identiteit is een verzameling van fluïde zijnskenmerken zoals nationaliteit, gender, kleur, religie, liefhebber van heavy metal en zo veel meer. Iemands identiteit heeft trekken als van een kameleon. Eén en dezelfde Hollander kan wit en bejaard onder jongeren in Suriname zijn, humanist in Indonesië, ongelovig onder kerkgangers. Hij...

Lees verder
2023-06-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

identiteit

identiteit - Zelfstandignaamwoord 1. (van persoonheid) een kenmerk dat je onderscheidt van anderen en bepaalt wie je bent De agent vroeg of ik mijn identiteit kon aantonen. 2. (wiskunde) gelijkheid Woordherkomst afgeleid van het Franse identité (met het achtervoegsel -iteit)

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Identiteit?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-10
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

identiteit

identiteit - zelfstandig naamwoord uitspraak: i-den-ti-teit 1. wie je bent, hoe je heet, waar je woont ♢ de identiteit van de verdronken man werd vastgesteld 2. je eigen karakter en kenmerken ...

Lees verder
2023-06-10
Begrippenlijst WO2 Thesaurus

NIOD (2016)

Identiteit

Met Identiteit bedoelt men hier wie men is, dat wat wordt bevestigd door een paspoort of een ander officieel document. Door Registratie van de Nederlandse bevolking poogde de Duitse bezetter greep te krijgen op het verzet en inwoners met een joodse afkomst. Met name invoering van het persoonsbewijs en de Tweede Distributiestamkaart droegen hieraan...

Lees verder
2023-06-10
De Communicatieprofessional

Piet Hein Coebergh (2015)

identiteit

Wie je werkelijk bent als persoon of groep, voorzover kenbaar.

2023-06-10
Lexicon van de Ethiek

Jean Pierre Wils (2007)

Identiteit

Identiteit betekent vanuit logisch oogpunt gelijkheid van twee entiteiten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen numerieke identiteit van hetzelfde object (bijvoorbeeld op verschillende momenten in de tijd) en kwalitatieve identiteit (identiteit van twee entiteiten met het oog op een eigenschap). Voor de ethiek is de identiteit van de persoon relevan...

Lees verder
2023-06-10
De A is van Amalia, die is allochtoon. ABC van

Hans Kaldenbach (2007)

Identiteit

Identiteit van ‘minderheid zijn’. Voor iemand uit de meerderheidscultuur gaat soms een wereld open als hij ‘minderheden’ beter leert kennen. In het denken, voelen en oordelen van iemand uit een minderheid speelt het besef van ‘minderheid-zijn’ altijd een rol. Dat kan leiden tot: - Zichzelf gaan zien door de (negatieve) ogen van de meerderheid. Daa...

Lees verder
2023-06-10
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Identiteit

Persoonlijkheid; het eigen karakter van iemand. Jeugdigen die nog geen eigen identiteit hebben ontwikkeld, kunnen zich herkennen in een identificatiemodel of identificatiefiguur: een persoon die voor hen een voorbeeldfunctie heeft.

2023-06-10
Lexicon van de multiculturele samenleving

Martin Meulenberg (2003)

Identiteit

Het beeld dat iemand van zichzelf heeft. Het wordt bepaald door enerzijds identificatie met een bepaalde groep door het gevoel essentiële kenmerken daarmee gemeenschappelijk te heb­ ben, anderzijds juist door het ge­ voel van andere mensen wezenlijk te verschillen op een aantal punten. Identiteit ontstaat o.a. door de reacties van anderen op gedrag...

Lees verder
2023-06-10
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

identiteit

Wat de organisatie is en wat zij uitstraalt.

2023-06-10
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Identiteit

[VLat. identitas, onregelmatig van Lat. idem, z.a.] het identiek zijn; de persoonlijkheid die men is, (Z.N.) eenzelvigheid; identiteitsbewijs, bewijs waaruit blijkt dat men de persoon is die men zegt te zijn, dat er identiteit bestaat tussen voorgegeven en echte persoon, (Z.N.) eenzelvigheidsbewijs.

2023-06-10
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Identiteit

Identiteit is de verzameling eigenschappen van een onderneming of andere organisatie, die het wezen ervan bepalen. De identiteit van een onderneming kan afwijken van het image, omdat dit image bestaat uit de denkbeelden, die over deze onderneming bij een bepaalde publieksgroep leven. Volgens sommigen staat identiteit gelijk met ‘het gewenste...

Lees verder
2023-06-10
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Identiteit

persoonsgelijkheid; eigen karakter

2023-06-10
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Identiteit

Geheel van permanente eigenschappen van een merk of organisatie, zoals dat door de participanten binnen de organisatie wordt gezien.

2023-06-10
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Identiteit

Het attribuut één ding of van één soort te zijn. In de omgangstaal kunnen twee zaken numeriek identiek (of één in getal: ‘Perzië en Iran zijn identiek’) worden genoemd of identiek (of één) in type of soort (precies gelijksoortig: ‘identieke tweelingen’). Filosofen reserveren ‘identiek’ voor de eerste betekenis en gebruiken voor de tweede betekenis...

Lees verder
2023-06-10
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Identiteit

Het geheel van tamelijk duurzame en constante kenmerken van zowel fysieke als psychische aard, waardoor men zich in het totaal van rolvervullingen onderscheidt van anderen. Identiteit is dus meer dan de unieke persoonlijkheid; de term duidt op de constante van het totaal van iemands rolvervullingen. Gelijkheid, persoonsgelijkheid, eenzelvigheid. Ve...

Lees verder
2023-06-10
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

identiteit

identiteit - De kenmerken en omstandigheden van een ding, persoon of groep die hetzelfde blijven gedurende een verandering of die een ding, persoon of groep van elkaar onderscheiden.

2023-06-10
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Identiteit

„volledige gelijkheid”. Iemand komt in zijn lichaamskenmerken en andere eigenschappen overeen met een gezochte persoon; zijn identiteit klopt.

2023-06-10
Lexicon van de Yoga

Helen Knopper (1976)

IDENTITEIT

eenheid van wezen; zijn i. bewijzen betekent, dat men moet bewijzen dat men de persoon is waarvoor men zich uitgeeft. De i.blijft, zowel in maatschappelijke als in yogische termen, een te abstract iets om te kunnen definiëren. Toch is het de i. die een persoon maakt tot wat hij is. Ramana Maharshi vraagt zichzelf in zijn boekje 'Wie ben i...

Lees verder