Godslastering of blasfemie betekenis & definitie

Godslastering of blasfemie is iemands geloof beledigen, bespotten of belachelijk maken. Godslastering wordt als verbaal geweld en als aantasting van religieuze identiteit ervaren.

Godslastering betreft vaak kwetsbare minderheden. Zij ervaren dat een fatsoensgrens is overschreden van wat in het publieke domein nog kan (Charlie Hebdo). Vanuit seculier standpunt beroept de meerderheid zich dan op de vrijheid van expressie. Ook komt godslastering voor waarbij juist de meerderheid zich gekwetst voelt. Eén individuele kunstenaar (Gerard Reve in 1966 en Salmon Rushdi in 1989) kan met gebruik van een gevoelig symbool een meerderheid diep kwetsen.

De positieve vrijheid van meningsuiting en expressie om binnen omschreven wettelijke kaders te kwetsen, te lasteren, te bespotten of te beledigen botst iedere keer met negatieve vrijheid. Negatieve vrijheid is de vrijheid van non-interventie en dus de wens verschoond te blijven van smalende godslastering, geloofsbelediging en bespotting van religieuze gevoelens.
Een wettelijke regeling van godslastering in woord, beeld en geschrift in een pluralistisch land is buitengewoon problematisch. De wettelijke regeling van godslastering is in Nederland daarom ook afgeschaft.

Laatst bijgewerkt 06-05-2019