Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 08-04-2021

Apostasie

betekenis & definitie

Apostasie of geloofsafval is van eigen geloof afvallen en eventueel zich tot een ander geloof bekeren.

Apostaten ondergaan soms rituelen in de vorm van excommunicatie, een lichamelijke straf of - binnen de islam - zelfs de doodstraf. Deze zware vorm van apostasie hoort bij strenge geloofsgemeenschappen en past bij weinig godsdienstvrijheid.

Geloofsafval in de lichte vorm is adoptie van elementen van andere religies en godsdiensten. Bijvoorbeeld zonder bekering, conversie of doop een christen - hindoe worden. Toevoegingen aan het oorspronkelijke geloof zorgen voor een geleidelijke geloofsverandering. Soms wordt dit meervoudige religiositeit of religieus mixen genoemd.

Rituelen van het oorspronkelijke geloof zijn voor beïnvloeding gevoelig. Adoptie van geloof toont zich in kleine aanpassingen en veranderingen van rituelen. Deze milde apostasie is vaak impliciet van aard.

Bronvermelding