Agnost betekenis & definitie

Een agnost weet niet of God bestaat. Of God bestaat, er eventueel hogere machten zijn, er iets is? Dergelijke vragen zijn voor de agnost nauwelijks te beantwoorden.

Agnosten hebben een seculier geloof. Hun levensbeschouwing van 'zou zo kunnen zijn' varieert. Voor de positieve agnost valt God niet te bewijzen. Gods bestaan is een open vraag is. Naar antwoord kan je zoeken. De negatieve agnost vindt dat over God niks zinnigs te zeggen valt. God laat hem koud. De radicaal agnost weigert over hogere machten zijn mening te geven. Deze 'niet-weter' laat zijn eigen ongeloof in het midden. Hij of zij is tolerant ten aanzien van spiritualiteit, religies en godsdiensten en neigt meer naar scepsis dan naar bekeringsdrang.

De Ietsist zet een stapje naar religie. Er is wel degelijk iets. De hogere machten blijven onduidelijk. Het zijn cultureel veronderstelde bovenzintuiglijke identiteiten zoals voorouders, toekomstige generaties, alziende oog, een medium, zo iets en/of meer. Hogere Macht en Superhuman Agencies spelen een rol.

Voor een atheïst bestaat er geen God. God en hogere machten zijn domweg niet mogelijk. Het verschil met een agnost is dus principieel.

Nergens in geloven en niet ergens in geloven, bestaan niet. Wat wij als samenleving kunnen doen is inzien dat de behoefte om ergens in te geloven universeel is.