Waarde wet betekenis & definitie

Waarde wet - de wet van 20 April 1895 (Stbl. 54), houdende nadere bepalingen omtrent de heffing van invoerrecht naar de waarde der goederen, gewijzigd bij de wet van 9 Juli 1906 (Stbl. 190.)

— Hartogh, G. den. Waardewet 1906 f 0.50. Gorinchem. J. Noorduijn en Zoon.

— Jordens, P. H. Wet omtrent de heffing van invoerrecht naar de waarde der goederen, f 0.25.

Zwolle, W. E. J. Theenk Willink.

Gepubliceerd op 14-03-2019