Waarde betekenis & definitie

Waarde - in het algemeen a. de onderlinge verhouding der betrekkelijke deugdelijkheid of bruikbaarheid van het eene goed boven het andere, wat men ruilwaarde of prijs heet, b. de verhouding van een goed tot de behoefte, de begeerte of het genot van den mensch, wat gebruikswaarde genoemd wordt.

Gepubliceerd op 14-03-2019