Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 14-03-2019

Wet

betekenis & definitie

Wet - de uitgedrukte wil van het daartoe bevoegde gezag, omtrent hetgeen rechtsvoorschrift zal zijn; volgens deze rechtsvoorschriften moet in het bepaalde gebied, waar het bevoegde gezag heerscht, worden rechtgesproken.