J betekenis & definitie

J - als verkorting j. = jaar, d. j. = dit jaar of dezes jaars, l.j. = loopende jaar, j.l. = jongstleden.

Gepubliceerd op 13-03-2019