Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 13-03-2019

Goederen

betekenis & definitie

Goederen - rek., wordt gedeb. voor alle inkoopen van goederen voor eigen rekening, met de onmiddellijk daaruit voortvloeiende onkosten, en gecred. voor alle verkoopen daarvan, alsook voor de overdrachten naar bijzondere rekeningen, en bij afsluiting voor de aangenomen waarde van den eindvoorraad.