Talon betekenis & definitie

Talon - het bewijs, dat in de meeste gevallen aan het blad coupons is toegevoegd en den houder het recht geeft op een nieuw blad coupons, nadat de vroegere alle verschenen en tot verwisseling afgesneden zijn.

Gepubliceerd op 14-03-2019