Talstelsel betekenis & definitie

Talstelsel - noemt men het rekenkundig stelsel, volgens ’t welk alle getallen met behulp van een bepaald aantal cijfers kunnen worden voorgesteld. Algemeen wordt het lO-tallig stelsel gebruikt, waarbij alle getallen kunnen uitgedrukt worden door gebruikmaking van de cijfers 0, 1, 2 enz. tot 9. Iedere 10 eenheden in dat stelsel vormen één eenheid van hoogere rangorde.

Gepubliceerd op 14-03-2019