Dat betekenis & definitie

datum (gegeven, ook dagteekening).

Gepubliceerd op 13-03-2019