Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Sociaal-Democratische Bond

betekenis & definitie

(sub), de zgn. oude bond, de eerste socialistische organisatie in Nederland (1881-94). secretaris → F. Domela Nieuwenhuis.

Orgaan: → Recht voor Allen. Voortgekomen uit de → Sociaal-Democratische Vereniging. Ca. 1890 ontwikkelden zich binnen de sdb een parlementair sociaal-democratische en een anarchistische stroming. De interne onenigheid leidde 1894 tot afscheiding en stichting van de soap. Na uittreding van de principiële anarchisten fusioneerde de sdb met de soap (1900).Litt. B.Bymholt, Gesch. der Arbeidersbeweging in Nederland (1894; herdr. 2 dln. 1976); J.Charitë, De SociaalDemocratische Bond als orde- en gezagsprobleem voor de overheid (1972).