Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Gepubliceerd op 03-08-2020

Recht voor Allen

betekenis & definitie

Ned. blad van → F. Domela Nieuwenhuis.

Verscheen vanaf 1.3.1879; werd 1884 het orgaan van de → Sociaal-Democratische Bond. Het eerste sociaaldemocratische blad in Nederland; 1900 opgeheven.Litt. B.Bymholt. Geseh. der Arbeidersbeweging in Nederland (1894; herdr. in 2 dln. 1976): L.de Vries, Hop, hop. hop. Hangt de socialisten op (1967; artt. uit Recht voor Allen).