Wat is de betekenis van Sociaal-Democratische Bond?

1994
2021-05-12
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Sociaal-Democratische Bond

Sociaal-Democratische Bond (sdb), de zogenaamde `oude bond', de eerste socialistische organisatie in Nederland (1881-1894), met als secretaris Ferdinand → Domela Nieuwenhuis. Het orgaan van de sdb was → Recht voor Allen. De organisatie kwam voort uit de → Sociaal-Democratische Vereniging. Circa 1890 ontstonden binnen de sdb een parlementair sociaal...

Lees verder
1981
2021-05-12
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Sociaal-Democratische Bond

(sub), de zgn. oude bond, de eerste socialistische organisatie in Nederland (1881-94). secretaris → F. Domela Nieuwenhuis. Orgaan: → Recht voor Allen. Voortgekomen uit de → Sociaal-Democratische Vereniging. Ca. 1890 ontwikkelden zich binnen de sdb een parlementair sociaal-democratische en een anarchistische stroming. De interne oneni...

Lees verder
1954
2021-05-12
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Sociaal-democratische bond

de „oude bond" van Domela Nieuwenhuis, hield in 1882 zijn eerste congres te Amsterdam. In de Stad werd in 1885 een afdeling opgericht na een rede van C. J. van Raay uit Den Haag. De Bond gaf het dagblad Recht voor Allen uit; maakte weldra ook in de provincie grote vorderingen. Maar ging de anarchistische kant op en werd na 1894 ge...

Lees verder
1949
2021-05-12
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Sociaal-Democratische Bond

eerste Ned. organisatie op soc.-dem. grondslag, 1879-1895. Leider Ferd. Domela Nieuwenhuis, orgaan „Recht voor Allen”. Toonde zich na Nieuwenhuis’ Tweede Kamerlidmaatschap 1888-1891 hoe langer hoe meer afkerig van het deelnemen aan de politieke strijd, begon grote waarde te hechten aan de z.g. „directe actie” (stakinge...

Lees verder