Gepubliceerd op 11-06-2020

2020-06-11

Hoog

betekenis & definitie

In de betekenis van ‘zeer’ wordt hoog door de meeste puristen als een germanisme (D. ‘hoch’) beschouwd: zo moet men bijv. hoogfijn en hoogontwikkeld vervangen door resp. ‘zeer fijn, allerfijnst’ en ‘zeer gevorderd in ontwikkeling’.
In de woordenboeken zal men dergelijke samenstellingen met het germanistische hoog nog niet vaak tegenkomen.
Ook in de zin van ‘vroeg’ wordt er bezwaar gemaakt tegen hoog: ‘de hoge middeleeuwen’ geldt als een germanisme (D. ‘Hochmittelalter’) voor ‘vroeg, vol’.
Dit woord is echter niet zeer gebruikelijk: behalve Van Dale hebben de woordenboeken het niet eens opgenomen.
Van Dale keurt nog een derde betekenis van hoog af, nl. die van ‘groot’, bijv. in 'hoge snelheid’. Hij is echter niet zeker of het een germanisme is (D. 'hohe Geschwindigkeit’) of een anglicisme (E. ‘high speed') voor 'grote snelheid'.
Déze germanistische (?) betekenis van hoog- lijkt me gebruikelijker dan de twee bovengenoemde, al zal men ze in de meeste woordenboeken nog vergeefs zoeken.