Germanismen in het Nederlands

Dr. S. Theissen

349 Onderwerpen

49.584 Bezoekers

Überhaupt, aha-erlebnis, langlaufen, schwalbe, unverfroren, woorden die het Nederlands - lang geleden of tamelijk recent - aan het Duits ontleend heeft. In Theissen (1978) komen ze niet voor, evenmin als in zijn dissertatie uit 1975 (De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat) waarop hij deze bewerking voor een groter publiek baseerde. Beide studies gaan namelijk niet over leenwoorden, woorden die direct zijn overgenomen uit het Duits, maar over germanismen: woorden die er weliswaar Nederlands uitzien, maar die, omdat ze een Duits verleden hebben, slechts pseudo-Nederlands zijn.

Toon meer