Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 21-10-2021

Breslau

betekenis & definitie

lat. Vratislavia, hoofdpl. der pruis. prov.

Sileziê, na Berlijn de volkrijkste stad van Pruisen, ligt aan beide zijden van de Oder, in welke zich hier de Ohlau ontlast, en heeft 130,000 inw. (ongerekend circa 6000 man troepen). Het is de geboortepl. van den wijsgeer J. Chr. Wolff. In de 12e eeuw was B. de hoofdstad van een onafhankelijk hertogdom; doch toen de laatste hertog kinderloos was gestorven, nam de koningvan Bohernen (1335) bezit van B. In 1527 aan Oostenrijk afgestaan, had B. in den 30-j. oorlog veel te lijden ; in 1741 stormenderhand ingenomen door Frederik II koning van Pruisen; 1742 werd te B. de vrede gesloten, die een einde maakte aan den silezischen oorlog. In den zevenjarigen oorlog werd B. genomen en hernomen door de Oostenrijkers en Pruisen (1757—1760)); en 1807 viel B. in handen der Franschen.