Wat is de betekenis van Breslau?

2023-12-04
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Breslau

aan de Oder, stad in Silezië (was vóór 1945 hoofdstad), een cultureel en economisch middelpunt in dit gebied. In 1939 telde de stad 630 000 inwoners. Sedert 1945 behoort Breslau tot Polen. De stad telt nu 523 000 inwoners. De Poolse naam is Wroclow.

2023-12-04
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

BRESLAU

(1) een Duits bisdom, werd volgens Dlugosz in 965 of 966 gesticht. De bisschop voert tevens de titel van vorst, wegens de heerschappij over het vorstendom Grottkau-Neisse. Het bisdom bereikte in de 14de eeuw zijn hoogste bloeitijd, onder Hendrik I van Würben (1302-1319) en Preczlaw van Pogarell (1342-1376). Tijdens de Hussietenoorlogen leed he...


Direct alle 10 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-04
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Breslau

hoofdst. v/d Pruisische prov. Neder-Silezië. aan Oblau en Oder, 617 000 inw.; halfjaarlijksche nijverheidsbeurs belangrijke industrieën, grootste handelsstad v. Silezië.

2023-12-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Breslau

Breslau - hoofdstad van de Pruisische provincie Neder-Silezië, zetel van het aartsbisdom, ca. 617000 inw., 69% Prot., 33% Kath. Ligging 51° 9' N., 17° 3' O., 120 m boven zeeniveau, in een breede vruchtbare vlakte aan beide zijden van de Oder, waar de rivier zich in meerdere armen splitst en daardoor den overgang vergemakkelij...

2023-12-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Breslau

('breslou) stad in Polen 625 000 inw Mijn- en ijzerindustrie, aardewerk.

2023-12-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Breslau

Breslau - 1) regeeringsdistr. der. Pruis. prov. Silezië, 13.480 K.M2. Het beslaat ongeveer het midden der prov. en omvat in het Z. een deel der Sudeten, n.l. de door de Eulen- en Adlergebergten ingesloten kom van Glatz, en verder het voornaamste gedeelte van de door de Oder doorstroomde Kom van Silezië, terwijl het N. tot het gebied van den Silezis...

2023-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Breslau

zie Wroclaw.

2023-12-04
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Breslau

1) Regeeringsdistrict, beslaande het middendeel der pruisische prov. Silezië, grenst ten z. aan Bohemen, is in het z. bergachtig (Schneeberg, 1424 m.), en in het n. vlak, rijk aan meren, vruchtbaar, en wordt hier besproeid door Oder, Neisse, Ohlau, Weistritz, Stober, Weida en Bartsch; hoofdmiddelen van bestaan landbouw, veeteelt, mijnwezen, in...

2023-12-04
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Breslau

Breslau, in het Poolsch Wraclaw, de hoofdstad van de Pruissische provincie Silézië en van het evenzoo genoemde district, het­welk op ruim 248 □ geogr. mijlen 1.364.000 inwoners telt, is de tweede stad in de Pruissische monarchie en ligt met hare 172.000 zie­len onder 51°6' N.B. en 14°42' O.L. van Parijs, ongeveer 150 Ned. el boven de...

2023-12-04
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Breslau

lat. Vratislavia, hoofdpl. der pruis. prov. Sileziê, na Berlijn de volkrijkste stad van Pruisen, ligt aan beide zijden van de Oder, in welke zich hier de Ohlau ontlast, en heeft 130,000 inw. (ongerekend circa 6000 man troepen). Het is de geboortepl. van den wijsgeer J. Chr. Wolff. In de 12e eeuw was B. de hoofdstad van een onafhankelijk herto...