Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Gepubliceerd op 29-11-2021

Pruisen

betekenis & definitie

(het koninkrijk), duitsch Prcusien; vóór 1866 in rang de tweede, thans de eerste mogendheid van Duitschland, was vóór 1866 bevolkt met 18 a 19 millioen zielen op een grondgebied van circa 5104 vierk. mijlen, dat in twee helften (eene groote oostelijke en eene kleine westelijke helft gesplitst werd door vreemd grondgebied, voornamelijk van Hessen en Hanover, door de inlijving van welke rijken bij P. (zie HESSEN en HANOVER) echter sedert 1866 daaraan een einde is gemaakt. De hoofdslad van hel koninkrijk P. is Berlijn.Tot 1866 was P. ingedeeld in 8 provinciën, die gezamenlijk weder ingedeeld waren in 23 regeeringsdistricten, hieronder vermeld (waarbij sedert 12 Maart 1850 nog een 26e, nl. het prinsdom Hohenzollern):