Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Gepubliceerd op 31-05-2017

2017-05-31

Begraafplaats

betekenis & definitie

Een terrein dat geschikt is gemaakt voor het begraven van doden. Begraafplaatsen kunnen eigendom zijn van een kerkgemeenschap, gemeente, stichting of particulieren.

Grafdelving in de Nieuwe Kerk te DelftOp 22 augustus 1827 werd bij Koninklijk Besluit het begraven in kerken per 1 januari 1829 verboden. Elke gemeente met meer dan duizend inwoners werd verplicht om een begraafplaats buiten de bebouwde kom aan te leggen en het oude kerkhof bij de kerk te sluiten. Dit Koninklijk Besluit was in feite het oude Franse decreet van 12 juni 1804, zij het met enige wijzigingen. Het Franse decreet van 1804 gold niet voor de Nederlanden boven de grote rivieren. Toegangshek van de R.K. begraafplaats te CoevordenAula van de Joodse begraafplaats te Enschede