Wat is de betekenis van decreet?

2019
2022-08-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

decreet

decreet - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) verordening van overheidswege zonder inmenging van het parlement, in Nederland noemen we dit een Koninklijk Besluit.     ♢ De avondklok is per decreet ingevoerd 2. (juridisch) wet uitgevaardigd door een van de Belgische gewesten of gemeenschappen 3. (religie) ui...

Lees verder
2018
2022-08-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

decreet

decreet - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-creet 1. bevel van de regering ♢ het decreet luidde dat niemand meer na acht uur buiten mocht zijn Zelfstandig naamwoord: de-creet het decreet ...

Lees verder
1994
2022-08-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Decreet

[Lat. decretum, van decernere, decretum = beslissen, besluiten, bepalen, vaststellen] verordening, besluit (van de overheid).

1994
2022-08-08
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Decreet

Decreet, sinds 1970 in de Belgische wetgeving de naam voor de door de → gemeenschaps of gewestraden gemaakte regionale wetten. De decreten hebben dezelfde rechtskracht als die van het nationale parlement.

1993
2022-08-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Decreet

(dekreet) verordening van de overheid

1981
2022-08-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Decreet

besluit, verordening van de overheid.

1981
2022-08-08
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Decreet

(dekreet), bevelsuitvaardiging, verordening. Sinds 1970 is in de Belg. wetgeving decreet de naam voor de door de Cultuurraden voor de Ned. of Franse cultuurgemeenschap (→ Cultuurraad) opgemaakte regionale wetten. De decreten hebben dezelfde rechtskracht als die van het nationale parlement. Zij worden bekrachtigd door de nationale regering, die...

Lees verder
1973
2022-08-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Decreet

[Lat.], o. (decreten), bevelsuitvaardiging, verordening. In het oude Rome verstond men onder decreta keizerlijke beslissingen in rechtszaken. Zij hadden in de eerste keizertijd voor de uitlegging van het recht bindend gezag voor later voorkomende gelijksoortige gevallen. In de 20e eeuw gebruikt men het woord decreet wel voor beschikkingen of beslis...

Lees verder
1958
2022-08-08
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

DECREET

(ook: Brieven van D.). Bij D. stond het Hof of een nedergerecht verkoop toe van goederen behorend aan kerken, gasthuizen, armvoogdijen, minderjarigen of onder curatele gestelden. Om dezeakte moest bij rekest worden verzocht. Ingeschreven in D.-boeken. Statuten en Ordonnantiën van Frl. regelden de gang van zaken bij decretale verkopingen. Zie:...

Lees verder
1955
2022-08-08
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Decreet

o., besluit; verordening der overheid.

1950
2022-08-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Decreet

(<Lat.), o. (decreten), bevelsuitvaardiging, verordening van overheidswege.

1949
2022-08-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Decreet

(Lat.: decretum), oorspr. bevel van hoge Rom. ambtenaren, met name van de praetoren. Tegenwoordig gebruikt voor iedere beschikking der Overheid.

1948
2022-08-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

decreet

o. besluit, rechts- of raadsbesluit; verordening.

1937
2022-08-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

decreet

o. decreten (Lat. decretum: besluit; verordening (van overheidswege]).

1933
2022-08-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Decreet

bindend voorschrift v/d staatsmacht.

1933
2022-08-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Decreet

Decreet - is in Frankrijk een door het Hoofd van den Staat genomen besluit, dat overeenstemt met het Koninklijk Besluit in Nederland en in België. De macht van het Hoofd van den Staat blijft, in principe, binnen de perken van de uitvoerende macht begrepen. Wanneer, in bepaalde gevallen, een wetgevende daad door decreet gesteld wordt, spreekt m...

Lees verder
1928
2022-08-08
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Decreet

is een Latijns woord, dat besluit betekent. Speciaal een besluit van de overheid. Decreteren heeft de bijbetekenis van iets regelen bij zelfstandig, eigenmachtig besluit. Het woord wordt in onze Nederlandse taal niet vaak gebruikt.

Lees verder
1916
2022-08-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Decreet

Decreet. - In het oude Rome verstond men onder decreta keizerlijke beslissingen in rechtszaken. Zij hadden althans in den eersten keizerstijd voor de uitlegging van het recht bindend gezag voor later voorkomende gelijksoortige gevallen (vergel. Arrêt de règlement). Thans gebruikt men het woord decreet voor beschikkingen of beslissingen der overheid...

Lees verder
1910
2022-08-08
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Decreet

Decreet - besluit.

1908
2022-08-08
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Decreet

besluit, verordening.