Wat is de betekenis van decreet?

2024-04-22
Begrippenlijst Belgische overheid

Vlaams Parlement (2022)

Decreet

Decreet. Een decreet is een Vlaamse wet. Hoe komt een decreet tot stand? 1. Het initiatief Een Vlaamse volksvertegenwoordiger kan het initiatief nemen voor een decreet. Dat noemen we een voorstel van decreet. Ook de Vlaamse Regering kan een decreet indienen. Dat noemen we een ontwerp van decreet. 2. Bespreking in de commissie De commissie van h...

2024-04-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

decreet

decreet - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) verordening van overheidswege zonder inmenging van het parlement, in Nederland noemen we dit een Koninklijk Besluit.     ♢ De avondklok is per decreet ingevoerd 2. (juridisch) wet uitgevaardigd door een van de Belgische gewesten of gemeenschappen 3. (religie) ui...

2024-04-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

decreet

decreet - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-creet 1. bevel van de regering ♢ het decreet luidde dat niemand meer na acht uur buiten mocht zijn Zelfstandig naamwoord: de-creet het decreet ...

2024-04-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Decreet

[Lat. decretum, van decernere, decretum = beslissen, besluiten, bepalen, vaststellen] verordening, besluit (van de overheid).

2024-04-22
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Decreet

Decreet, sinds 1970 in de Belgische wetgeving de naam voor de door de → gemeenschaps of gewestraden gemaakte regionale wetten. De decreten hebben dezelfde rechtskracht als die van het nationale parlement.

2024-04-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Decreet

(dekreet) verordening van de overheid

2024-04-22
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Decreet

besluit, verordening van de overheid.

2024-04-22
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Decreet

(dekreet), bevelsuitvaardiging, verordening. Sinds 1970 is in de Belg. wetgeving decreet de naam voor de door de Cultuurraden voor de Ned. of Franse cultuurgemeenschap (→ Cultuurraad) opgemaakte regionale wetten. De decreten hebben dezelfde rechtskracht als die van het nationale parlement. Zij worden bekrachtigd door de nationale regering, die...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-22
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Decreet

de beslissingen, meestal van den → Apostolischen Stoel, doch ook wel van een → Romeinsche Congregatie, waaraan al de onderdanen van dengene, die het heeft uitgevaardigd, in geweten moeten gehoorzamen. Vroegere decreten zijn verzameld in de → decretalen; na de invoering van het kerkelijk wetboek (→ Codex Juris Canonici) is het ui...