hiernamaals betekenis & definitie

In religieuze zin: een volgend leven; de dood. Het woord is een combinatie van de woorden ‘hier’, ‘na’ en ‘maal’. De oorspronkelijke betekenis van ‘maal’ is tijd. Die betekenis heeft het hier behouden zodat ‘hiernamaals’ eigenlijk betekent: ‘na deze tijd’. Vgl. Engels ‘the hereafter’.

Neem de kerken nu bijvoorbeeld eens, die bereiden de mens tenslotte voor op zijn dood, memento mori, zeggen ze en ze lichten je voor hoe je je gedragen moet wil je het er in het hiernamaals zo goed mogelijk van afbrengen.

Renate Rubinstein: Verzameld werk. Artikel gepubl. 27-04-64

‘Jij bent niet zalig en zult ook in het hiernamaals niet zalig zijn,’ zeg ik.

J.M.A. Biesheuvel: In de bovenkooi. 1972

Volgens mij is het hiernamaals een plek waar je wordt opgesloten met allemaal mensen die precies hetzelfde zijn als jij.

HP/De Tijd, 19-11-99

Gepubliceerd op 17-08-2018