Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

Gepubliceerd op 24-11-2020

BINNENDIJK

betekenis & definitie

Een dijk die geen waterkerende functie meer heeft. Bij overstroming kan hij die functie wel weer krijgen; vandaar het verbod van Filips van Bourgondië in 1452 om nog verder binnendijken af te graven.

Door voortgaande inpoldering werden zeedijken tot binnendijken en zo kunnen ze ons inzicht verschaffen in de ontstaansgeschiedenis van menig Zeeuws eiland. Hulpmiddel hierbij is het feit dat de vroegere zeezijde een flauwe helling, de landzijde een wat steilere glooiing vertoont.Binnendijken zijn vaak bochtig, ze voeren langs → welen en zijn vaak beplant met bomen en struiken. Bij de herverkaveling op Schouwen-Duiveland zijn in het gebied van de voormalige Gouwe veel binnendijken afgegraven.