Schrift betekenis & definitie

Heilige Schrift, bijbel.

Deze benaming voor de bijbel, met in het oudere Nederlands ook de varianten Heilige Schriften of Schrifturen, komt niet in de bijbel zelf voor. Het gebruik getuigt, net als dat van Boek der Boeken, van eerbied voor de bijbel. In protestantse kringen gebruikt men ook wel alleen de Schrift. Zie ook Bijbel en Boek.

Gebruiksvoorbeeld: Het gaat daarbij inderdaad om een keuze: welke regels wel en welke regels niet? Daarover voeren wij het politieke debat. Het fundament voor die regels vinden wij, en zouden wij allemaal behoren te vinden, in de Heilige Schrift. (Tweede Kamer, nov. 1995)

Gepubliceerd op 11-05-2017