Schaduw betekenis & definitie

De schaduw(en) des doods, de dreiging van de dood.

De schaduw -- tegenwoordig gewoonlijk schaduwen -- des doods komen onder meer voor in Matteüs 4:16, ‘het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan’ (NBG-vertaling). Ofwel: er is hoop voor degenen die in gevaar verkeerden. De uitdrukking is nog maar weinig frequent.

Bijbelcitaat: Luikse Diatessaron (1291-1300), p. 38, 15-16. Den ghenen die woenden in den schade van der doet es op geghaen en ghewarech ligt.

Gebruiksvoorbeeld: Vestdijk doseert deze scène, die het verhaal verder als een schaduw des doods zal overheersen, met de virtuositeit die een groot schrijver zich kan verkiezen. (De Tijd, 21-7-1978)

Gebruiksvoorbeeld: Het Midden-Oosten, de bakermat van de grote monotheïstische beschaving, jodendom, christendom en islam, het Midden-Oosten was het dal van de schaduwen des doods, maar het zal een plaats zijn waar met vreugde zal worden gewoond. (NRC, juli 1994)

Gepubliceerd op 11-05-2017