Pak betekenis & definitie

Bij de pakken neerzitten, uit moedeloosheid niet handelen.

De herkomst van deze uitdrukking is Genesis 49:14 in de Statenvertaling, waar aartsvader Jakob op zijn sterfbed tot zijn zonen over één van hen spreekt: ‘Issaschar is een sterck gebeent Esel, neder liggende tusschen twee packen’. Het vervolg in vers 15 verduidelijkt de instelling van Issakar; ‘Hij zag hoe weldadig de rust was / en hoe bekoorlijk het land; / er werd hem zwaar werk opgelegd, / hij boog zich en droeg zijn last’ (NBV). Oorspronkelijk betekende bij de pakken neerzitten letterlijk ‘van vermoeidheid niet verder kunnen’, maar alleen de figuurlijke betekenis wordt nog gebruikt: ‘uit moedeloosheid zijn zaken verwaarloozen, niet handelen’.

Bijbelcitaat: Statenvertaling (1637), Genesis 49:14. Zie hierboven.

Gebruiksvoorbeeld: Als er kritiek op hem [een wielrenner] wordt geleverd, kan hij op twee manieren reageren: of hij gaat bij de pakken neerzitten of hij zint op wraak. (NRC, apr. 1994)

Gebruiksvoorbeeld: Voorlopig gaan ze in Ruinen nog niet bij de pakken neerzitten. Men wil eerst wel eens weten wat nu precies de gronden van de herverdeling zijn. (Meppeler Courant, maart 1994)

Gepubliceerd op 11-05-2017