Wat is de betekenis van Handelen?

2020
2021-01-23
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

handelen

(1800) (Barg.) stelen. • Daar leerde ik feberen (schrijven) en van Appie hoe men een speentje (knipje) oksenaar (horlogie) of spinnekop (doekspeld) handelen (stelen) moet. (Conrad Jacobus Nicolaüs Nieuwenhuis: Mijn verblijf in de gemeenschappelijke en afgezonderde gevangenis. 1858) • Handelen, (barg.), stelen. (Taco H. de B...

Lees verder
2019
2021-01-23
Ewoud Sanders

Taalhistoricus en journalist.

handelen

stelen In deze betekenis omstreeks 1800 voor het eerst opgenomen in een Bargoense woordenlijst, samengesteld uit de processtukken van de zogenoemde Brabantse Bende. Handelen komt in deze lijst ook voor in de betekenis ‘inbreken’. • Ik handelde in blauw laken [lood] met kreupelen David en Jim, zijn duivel van een zoon, dien ge wel kent. ¶ J....

Lees verder
2019
2021-01-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

handelen

handelen - Werkwoord 1. (inerg) iets doen, al of niet met de handen, optreden Zij handelden daarin erg onzorgvuldig. 2. (inerg) handel drijven De Nederlanders handelden met vele landen langs de kust van de Indische Oceaan. Woordherkomst...

Lees verder
2018
2021-01-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

handelen

handelen - regelmatig werkwoord uitspraak: han-de-len 1. iets kopen en verkopen ♢ hij handelt in oude boeken 2. iets doen ♢ we moeten snel handelen, anders is het te laat ...

Lees verder
2007
2021-01-23
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Handelen

Handelen is elke geïntendeerde (bewuste en bedoelde) activiteit van een persoon om op een gegeven situatie te reageren, deze met een bepaalde bedoeling te veranderen en daarmee dienstbaar te maken aan bepaalde belangen. Aspecten van handelen Causaliteit Elk handelen heeft een aanleiding, een specifieke situatie waarmee de handelende persoon wordt...

Lees verder
1992
2021-01-23
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Handelen

Iets doen, of (‘mijn handelen’) dat wat gedaan wordt. We spreken weliswaar ook van reflex-handelingen, maar het belangrijkste soort handeling is die van rationele wezens; alleen zij kunnen handelingen verrichten. Handelen brengt meestal bewegen met zich mee, of ten minste de poging daartoe. Daarmee rijst het probleem hoe handelingen zijn verbonden...

Lees verder
1973
2021-01-23
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

handelen

(handelde, heeft gehandeld), 1. aanvatten om er iets mee te doen; thans alleen nog van onstoff. zaken in de zin van behandelen, erover schrijven of spreken: de lezing zal over een onderwerp uit de sterrenkunde; overdr. met een geschrift als ond.: waarover handelt dat boek?; 2. (van personen) op een bep. wijze met daden of woorden bejegenen: vriend...

Lees verder
1954
2021-01-23
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Handelen

doelbewuste bewegingen uitvoeren; een belangrijk deel van het gedrag, dat door heel verschillende oorzaken gestoord kan zijn (bijv. bij geestesziekten, maar ook bij verlamming of bij ataxie).

1950
2021-01-23
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Handelen

(handelde, heeft gehandeld), 1. aanvatten om er iets mee te doen; thans alleen nog van onstoff. zaken in de zin van behandelen, er over schrijven of spreken: de redenaar zal handelen over de sterrenkunde ; Handelen overdr. met een geschrift als onderw.: waarover handelt dat boekt. 2. onderhandelen: over de vrede handelen. 3....

Lees verder
1910
2021-01-23
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Handelen

Handelen - het bedrijven van elke daad van koophandel, ook assurantie, bevrachten, en vervrachten van schepen, koopen en verkoopen, huren en verhuren en voorts alles, waarbij een persoon tegen betaling aan een ander goederen, waren, diensten enz. afstaat.

1898
2021-01-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Handelen

HANDELEN, (handelde, heeft gehandeld), doen hij weet niet hoe hij handelen zal; er moet gehandeld worden, er moet iets gedaan worden; in drift handelen; — handelend optreden, met daden, metterdaad optreden; in iemands geest, op iemands last handelen; te goedertrouw. uit noodweer handelen; — vrijheid van handelen hebben; — (Zuidn...

Lees verder
1898
2021-01-23
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Handelen

zie Bedrijven.