Lende betekenis & definitie

(Zich) de lendenen omgorden, zich aangorden, zich voorbereiden op strijd of werk.

Deze uitdrukking betekent als aansporing letterlijk: ‘kleed u aan’; vgl. Jeremia 1:17, ‘Gij dan, gord uw lendenen, maak u op en spreek tot hen al wat Ik u gebieden zal’ (NBG-vertaling). In Lucas 12:35, ‘Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende’ (NBG-vertaling; de NBV heeft hier ‘doe je gordel om’) is de betekenis zoveel als in Matteüs 24:42 staat: ‘Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt’ (NBV). Kortom: wees op alles voorbereid.

Bijbelcitaat: Luikse Diatessaron (1291-1300), p. 224, 25-26. Dar na so sprac Ihesus ende seide aldus: Hebt vwe linden altoes begordt ende bernende lichte in vwen handen.

Bijbelcitaat: Leuvense Bijbel (1548), Jeremia 1:17. Daerom omgort v lendenen, ende staet op, ende spreect tot henlieden alle dat ic v ghebiede. (Statenvertaling (1637): gordet uwe lendenen.)

Gebruiksvoorbeeld: De messen zijn geslepen. Hertog Jan omgordt de lendenen opnieuw voor de strijd. (NRC, aug. 1994)

Gebruiksvoorbeeld: Als ik aan een sprookje begon, was het alsof ik aan de rand van een vlakte stond. Zover je kunt kijken: leegte. Een volmaakt onbekend gebied. En dan gordde ik me aan, stapte de vlakte op en begon mijn tocht door het niets, en elke stap die ik zette, verkleinde het onbekende en vulde de kaart in. (M. Möring, In Babylon, 1997, p. 460)

Gepubliceerd op 11-05-2017