Wat is de betekenis van Willem Lodewijk?

1994
2021-08-02
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Willem Lodewijk

Willem Lodewijk (bijnaam: Fri. Us Heit, onze vader), graaf van Nassau-Dillenburg (1606-1620), *13.3.1560 Siegen, +31.5.1620 Leeuwarden. Willem Lodewijk was de oudste zoon van Jan VI van Nassau-Dillenburg (Jan de Oude). Hij ging met zijn vader in 1577 naar de Nederlanden, trad in 1579 in dienst van Willem van Oranje als officier van de ruiterij en s...

Lees verder
1981
2021-08-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Willem Lodewijk

(1560-1620), graaf van Nassau, Fries stadhouder van 1584-1620. Belangrijk vanwege zijn kordate ingrijpen na het verraad van Rennenberg in 1580, waardoor Groningen en Friesland voor de Unie behouden bleven. Bouwde samen met Maurits de Unie-defensie op tegen Parma. In zijn eigen bestuursgebied zeer gewaardeerd met de erenaam „us heit” (on...

Lees verder
1981
2021-08-02
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Willem Lodewijk

(bijnaam: Us Heit), stadhouder-gouverneur van Friesland (1584-1620), stadhouder van Groningen (1595—1620) en Drenthe (1596-1620), graaf van Nassau-Dillemburg (1606—20). *13.3.1560 Siegen, ✝ 31.5.1620 Leeuwarden: oudste zoon van Jan VI van Nassau-Dillenburg (Jan de Oude). Ging met zijn vader 1577 naar de Nederlanden, trad 1579 in dienst...

Lees verder
1965
2021-08-02
Historische figuren

Historische figuren

Willem lodewijk

(1560-1620) Stadhouder van Friesland (1584), Groningen (1595) en Drenthe (1596), graaf van Nassau-Dillenburg. Sloot zich in 1579 aan bij zijn oom Willem van Oranje. Streed in Friesland tegen de Spanjaarden. Bouwde met zijn neef prins Maurits het leger van de Republiek op en voerde verschillende veldtochten. Grondlegger van de universiteiten van Gro...

Lees verder
1954
2021-08-02
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Willem lodewijk

1560—1620, graaf van Nassau, oudste zoon van graaf Jan, aanvoerder der Staatse troepen na 't verraad van Rennenberg, 1580. Stadhouder van Friesland 1584. Stichter van de Franeker hogeschool, 1585. Hij veroverde met Prins Maurits in 1594 de Stad Groningen: de Reductie of terugbrenging tot de Unie. Willem Lodewijk werd nu stadhouder van St...

Lees verder
1933
2021-08-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Willem lodewijk

(1560/1620), graaf v. Nassau, broeder v. Prins → Willem I, streed als diens officier in Friesland tegen de Spanjaarden; werd na V* ' 'ems dood belast m/h civiel en militair gezag v. Friesland; later ook stadhouder v Groningen en Drente.

Lees verder
1916
2021-08-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Willem lodewijk

Willem lodewijk - graaf van Nassau, geboren in 1560 te Dillenburg, was de oudste zoon van Jan, van Nassau-Dillenburg. Na in 1577 met zijn vader naar de Nederlanden te zijn gegaan, trad hij in 1579 in dienst van W. van Oranje als officier der ruiterij. Van 1580 af streed hij in Friesland tegen de Spanjaarden, die van Groningen en Steenwijk uit onoph...

Lees verder