Wat is de betekenis van Willem?

2020
2021-10-24
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

Willem

1) (1990) (politie) code voor wegslepen. Vgl. Roger* en Wilco*. • De 'w' van wegslepen werd in het onderlinge taalgebruik uitgerekt tot 'Willem'. Een bon waarbij de auto niet wordt weggesleept is een 'gewone' bon, in het jargon vertaald: 'een bon met een Gerard.' (Leo Van Heijningen: Politietaal. 1990) 2) (1990) (politie) vuurwapengevaa...

Lees verder
2019
2021-10-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Willem

Willem - Eigennaam 1. (mannelijke naam) een jongensnaam Willem ging meestal met de motor naar zijn werk. 2. (spellingsalfabet) spelwoord van het Nederlandse spellingalfabet voor de letter w Woordherkomst Afgeleid van het Germaanse wil (wil) en helm (beschermer). S...

Lees verder
2017
2021-10-24
Politie

Jargon & Slang van Politieagenten en rechercheurs

Willem

Willem - codetaal gebruikt m.b.t. een persoon die vuurwapengevaarlijk is. De letter w van wapen. Vgl. in dezelfde zin Gerard en Victor.

1981
2021-10-24
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Willem

1. Willem van Oranje, zie aldaar; 2.Willem I (1772-1843), eerste koning der Nederlanden van 1813-1840. Hij voerde een zeer persoonlijk en krachtig bewind, hetgeen nodig was vanwege de jan-saliegeest op economisch gebied, maar waardoor anderzijds alle initiatief tot volksinvloed werd gefnuikt (regering door middel van Koninklijke Besluiten, zie KB)....

Lees verder
1954
2021-10-24
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Willem

de kroonprins, 1840—'79, de bevelhebber van Groningen tijdens de Frans-Duitse Oorlog. Hij woonde verder ongehuwd te Parijs.

1950
2021-10-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Willem

1. mansnaam, inz. bekend als naam van de vorsten uit het Huis van Oranje ; 2. (Barg.) witte Wille/n, wittebrood.

Lees verder
1933
2021-10-24
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Willem

a. verschill. graven v. Holland: o.a. 1) W. II, werd 1247 Roomsch koning. voerde oorlog met Vlaanderen o/ta bezit v. Zeeland; 2) W. IV, een avontuurlijk vorst; voerde oorlog tegen Pruisen en in Palestina; sneuvelde in 1345 i/e veldtocht tegen de Friezen; 3) W. V, onder wiens bewind de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten uitbraken; stierf krankzinnig...

Lees verder
1898
2021-10-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WILLEM

WILLEM, m. (-s), een mansnaam, inz. van de vorsten uit het Huis van Oranje ; een gouden Willem, een tienguldenstuk. WILLEMPJE, o. (-s).

1870
2021-10-24
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Willem

Onder dezen naam vermelden wij: Den tegenwoordigen Keizer van Duitschland, te weten: Willem of eigenlijk Wilhelm Friedrich Ludwig, tevens koning van Pruissen, tweeden zoon van Friedrich Wilhelm III en van koningin Louize, eene dochter van hertog Karel II van Mecklenburg-Strelitz. Hij werd geboren te Berlijn den 23sten Maart 1797. Op den 1sten Janu...

Lees verder