Wat is de betekenis van Willem?

2024-06-15
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Willem

1) (1990) (politie) code voor wegslepen. Vgl. Roger* en Wilco*. • De 'w' van wegslepen werd in het onderlinge taalgebruik uitgerekt tot 'Willem'. Een bon waarbij de auto niet wordt weggesleept is een 'gewone' bon, in het jargon vertaald: 'een bon met een Gerard.' (Leo Van Heijningen: Politietaal. 1990) 2) (1990) (politie) vuurwapengevaa...

2024-06-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Willem

Willem - Eigennaam 1. (mannelijke naam) een jongensnaam Willem ging meestal met de motor naar zijn werk. 2. (spellingsalfabet) spelwoord van het Nederlandse spellingalfabet voor de letter w Woordherkomst Afgeleid van het Germaanse wil (wil) en helm (beschermer). S...

2024-06-15
Jargon & Slang van Politieagenten en rechercheurs

Marc De Coster (2017)

Willem

Willem - codetaal gebruikt m.b.t. een persoon die vuurwapengevaarlijk is. De letter w van wapen. Vgl. in dezelfde zin Gerard en Victor.

2024-06-15
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Willem

1. Willem van Oranje, zie aldaar; 2.Willem I (1772-1843), eerste koning der Nederlanden van 1813-1840. Hij voerde een zeer persoonlijk en krachtig bewind, hetgeen nodig was vanwege de jan-saliegeest op economisch gebied, maar waardoor anderzijds alle initiatief tot volksinvloed werd gefnuikt (regering door middel van Koninklijke Besluiten, zie KB)....

2024-06-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Willem

1. mansnaam, inz. bekend als naam van de vorsten uit het Huis van Oranje ; 2. (Barg.) witte Wille/n, wittebrood.

2024-06-15
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Willem

m. eigennaam.

2024-06-15
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Willem

a. verschill. graven v. Holland: o.a. 1) W. II, werd 1247 Roomsch koning. voerde oorlog met Vlaanderen o/ta bezit v. Zeeland; 2) W. IV, een avontuurlijk vorst; voerde oorlog tegen Pruisen en in Palestina; sneuvelde in 1345 i/e veldtocht tegen de Friezen; 3) W. V, onder wiens bewind de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten uitbraken; stierf krankzinnig...

2024-06-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Willem

('willəm) I. m. (-s; -pje) 1. Eig. mansnaam, Gulielmus : veel vorsten uit het Huis → Oranje-Nassau dragen de naam van -. 2. Willem, geldstuk met de kop van een koning Willem erop : een gouden -, tienguldenstuk. II. Oostvlaams dichter die misschien het tweede gedeelte van → Reinaard de Vos vervaardigde.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Willem

(zie Wilhelm), naam van een aantal vorstelijke -personen, van wie wij vermelden: Nederland: 6 graven van Holland, 5 stadhouders, 3 koningen: 1) W. I, uit het hollandsche huis, werd in 1204 graaf, nadat zijn broeder Dirk VII (zie ald.) die slechts een dochter (Ada) naliet, in 1203 overleden en Bodewijk, graaf van Loon, na Dirk’s dood met Ada...