Wat is de betekenis van wie?

2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wie

wie - Vragend voornaamwoord 1. vragend voornaamwoord dat vraagt naar een persoon Wie is daar? wie - Betrekkelijk voornaamwoord 1. betrekkelijk voornaamwoord met ingesloten antecedent: degene die Wie zoekt, die vindt. Woordher...

Lees verder
2018
2022-07-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wie

wie - voornaamwoord 1. woord waarmee je verwijst naar een persoon ♢ wie dat zegt, kent ons niet Voornaamwoord: wie

Lees verder
2000
2022-07-04
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Wie

Wie ben ik, dat...., retorische vraag waarop het antwoord 'niemand, een nietswaardige' verwacht wordt; bescheidenheidsformule. Mogelijk stamt het gebruik van wie ben ik, dat ... en varianten met andere persoonlijke voornaamwoorden uit de bijbel. Vergelijk onder meer Exodus 3:11, ‘Mozes zei: “Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israë...

Lees verder
1952
2022-07-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wie

pron., hwa, hwa’t; (relatief), dy’t.

1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Wie

I. vragend vnw., altijd zelfst. gebruikt en naar personen vragende : wie zegt dat? wie is daar?wie? hiermede vraagt men naar een nadere aanduiding van een persoon ; — in uitroepende zinnen dient het meer om de kracht der uitdrukking te verhogen dan wel te vragen, soms vergezeld van al: wie al durft tegenspreken! wie...

Lees verder
1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

wie

1 vrag. vnw.: wie komt daar? wie zijn dat? 2 betr., aanw. vnw.: wie kaatst, moet de bal verwachten; 3 onbep. vnw.: wie er ook komt.

Lees verder
1898
2022-07-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

WIE

WIE, vragend vnw. altijd zelfstandig gebruikt en naar personen vragende : wie zegt dat ?; wie is daar ?; wie ? hiermede vraagt men naar eene nadere aanduiding van een persoon ; — in uitroepende zinnen dient het meer om de kracht der uitdrukking te verhoogen dan wel te vragen en is dan gewoonlijk vergezeld van al: wie al durft tegenspreken !;...

Lees verder
1573
2022-07-04
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Wie

germ. sic . j. hoe. Quï, quomodo.

Lees verder