Wat is de betekenis van voortplanting?

2019
2021-08-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

voortplanting

voortplanting - Zelfstandignaamwoord 1. het voortplanten of zich voortplanten (ook (seksualiteit), (telecommunicatie), (natuurkunde)) Woordherkomst Naamwoord van handeling van voortplanten met het achtervoegsel -ing Verwante begrippen voortteling

Lees verder
2018
2021-08-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

voortplanting

voortplanting - zelfstandig naamwoord uitspraak: voort-plan-ting 1. het zich vermeerderen, voor nageslacht zorgen ♢ bij biologie leren we over de voortplanting Zelfstandig naamwoord: voort-plan-ting de voortplanting...

Lees verder
2010
2021-08-04
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

voortplanting

Het krijgen van kinderen (‘nageslacht’). ‘Nageslacht’ zijn bij de mens de kinderen die een man en vrouw samen voortbrengen, bij dieren de kleintjes die een mannetje en een vrouwtje samen verwekken. De man verwekt het kind, de vrouw maakt het kind. De mens plant zich geslachtelijk voort. Daarbij versmelten twee geslachtscellen, één van een man (zaa...

Lees verder
1981
2021-08-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

voortplanting

het voortbrengen van plantaardige of dierlijke wezens door gelijksoortige schepselen. De ongeslachtelijke voortplanting komt vooral bij de lagere levende wezens voor. Zij komt tot stand door stekken, afsnoering, knopvorming, uitlopers, stengelknollen en wortelstokken. De geslachtelijke voortplanting komt tot stand met behulp van kiem- of geslachtsc...

Lees verder
1974
2021-08-04
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

voortplanting

vermogen om gelijksoortige organismen te kunnen voortbrengen. Virussen dringen levende cellen binnen, die gedwongen worden identieke virussen te produceren. Bacteriofagen doen het op identieke wijze. Ongeslachtelijk bij dieren: deling, komt voor bij eencelligen; knopvorming bij sponzen, holtedieren en mosdiertjes. Geslachtelijk bij dieren; zaadce...

Lees verder
1973
2021-08-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

voortplanting

v., 1. (biologie) (ook: reproduktie) het vermogen nieuwe individuen van de eigen soort voort te brengen; ook het geheel van de daarbij betrokken processen (e); 2. (natuurkunde) m.n. van trillingen: de uitbreiding van een evenwichtsverstoring in een medium. (e) BIOLOGIE. De voortplanting is een van de belangrijkste eigenschappen waarin levende org...

Lees verder
1954
2021-08-04
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Voortplanting

het doen ontstaan van nakomelingen, hetzij door eenvoudige tweedeling (de splitsing of schizis zoals bij eencelligen regel is: ongeslachtelijke v.) of door het doen samensmelten van twee haploiede geslachtscellen (afkomstig van twee individuen: geslachtelijke v.).

1950
2021-08-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Voortplanting

v., het voortplanten of zich voortplanten (in alle bet,).

1949
2021-08-04
Ensie 1949

Ensie deel 6, uitgegeven in 1949. Biologie, Anthropologie, Geneeskunde, Farmacie.

Voortplanting

Dienen alle besproken verrichtingen voor het in stand houden van het individu, daarnaast zijn er nog levensfuncties die in dienst staan van de instandhouding der soort: de geslachtelijke functies. Het instandhouden van het individu is nl. aan een zekere tijd gebonden; het individu is sterfelijk; dank zij de voortplanting komen er telkens nie...

Lees verder
1949
2021-08-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Voortplanting

(1) (plantk.). Men onderscheidt vegetatieve of ongeslachtelijke V. (uitlopers van stengels of zijknoppen van wortelstokken, adventiefknoppen op het blad enz., hierop berust het enten, stekken, oculeren, afleggen, enz.) en sexuele of geslachtelijke V. (vereniging van mannelijke en vrouwelijke cellen. Uit de bevruchte eicel ontstaat door delingen de...

Lees verder
1933
2021-08-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Voortplanting

het ontstaan v/e nieuw individu u/e ander; kan geslachtelijk geschieden wanneer een vrouwelijke eicel d/e mannelijke eicel wordt bevrucht, of ongeslachtelijk door deeling.

1933
2021-08-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Voortplanting

(wijsgeerig). Onder v. verstaat men de levenseigene verrichting, waardoor een levend wezen ontstaat uit een ander, daaraan naar wezen gelijk, tot instandhouding van de natuurlijke soort. Zooals bij voeding trekt ook hier de gegeven bepaling een scherpe grens tusschen v., een levenseigen verrichting, en alles, wat in het rijk van het levenlooze eeni...

Lees verder
1870
2021-08-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Voortplanting

Voortplanting (De) is het middel, waardoor de natuur, bij de vergankelijkheid van het individu, zorgt voor de instandhouding der soort. Zie voorts onder Bevruchting.