Wat is de betekenis van Geslachtelijke voortplanting?

2024-05-28
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Geslachtelijke voortplanting

Het wezenlijke van g. v. is, dat daarbij 2 voortplantingscellen met elkaar versmelten, vóór de ontwikkeling tot een nieuw individu begint. Die voortplantingscellen heten geslachtscellen of gameten en zijn meestal in 2 typen te onderscheiden: een ♀ geslachtscel of eicel moet versmelten met, bevrucht worden door, een ♂ geslachtscel of -...

2024-05-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Geslachtelijke voortplanting

Geslachtelijke voortplanting - ➝ Generatieve voortplanting.

2024-05-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Geslachtelijke voortplanting

Geslachtelijke voortplanting - is een proces, waarbij een jong individu van plant of dier ontstaat door de samenwerking van twee andere individuen. Een cel van het individu vereenigt zich met een van het andere en daarmee gaat gepaard een versmelting van de beide kernen. Wanneer de beide individuen en cellen gelijk zijn, kan geen onderscheid gemaak...