Wat is de betekenis van generatieve voortplanting?

2024-05-26
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

generatieve voortplanting

(L., generatio = voortbrenging), geslachtelijke voortplanting, ➝ generatiewisseling, ➝ voortplanting.

2024-05-26
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Generatieve voortplanting

z. Geslachtelijke voortplanting.

2024-05-26
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Generatieve voortplanting

Generatieve voortplanting, - geslachtelijke of sexueele, bestaat in de vereeniging van twee haploïde cellen, de voortplantingscellen, geslachtscellen of → gameten, uit wier versmelting een diploïde zygote ontstaat, die tot deeling in staat is en zich tot een nieuw individu ontwikkelt (→ Voortplanting). Dumon.